top of page

Deima Katinaitė

“Tapyba yra tam tikra kalbos forma, turinti savas taisykles, metodus ir tik jai būdingą vaizdinę logiką, todėl ne visada tikslinga ją papildyti kitos kalbos įrankiais, pavyzdžiui, „įžodinti“.”

Linas Katinas

Dailininko kūryba galėtų būti pavadinta kosmologiška: operuodamas nežemiškų erdvių, dangaus kūnų, visatos procesų įvaizdžiais, autorius nuteikia žiūrovą pasijusti kosminio vyksmo stebėtoju ir dalyviu.

Algirdas Petrulis

Vienas iškiliausių ir kūrybiškiausių Lietuvos koloristų

Galius Kličius

Teatras ant drobės

Vygantas Paukštė

"Produktyvi eklektika" -Alfonsas Andriuškevičius

Jonė Rasa

Kūrybiškiausia Lietuvos neoekspresionistė

Mūsų autoriai

Nuo galerijos įkūrimo, nuo 1994 metų, bendraujame ir bendradarbiaujame su iškiliausiais ir kūrybiškiausiais Lietuvos dailininkais. Džiaugiamės galėdamas iš arti stebėti jų kūrybinio ir savito kelio pokyčius ir brandą. 

bottom of page