top of page

Linas Katinas

Linas Katinas (1941 06 22 – 2020 12 22) 


1964 m. baigė Vilniaus Dailės Institute (dabar Vilniaus dailės akademija) architektūros fakultetą.


Nuo 1967 m. dalyvavo parodose, dirbo teatre, kine.
1995 m. priimtas į AIAP/UNESCO (Association Internationale des Arts)asociaciją Paryžiuje.
1968 – 2007 m. dėstė M.K.Čiurlionio menų gimnazijoje, Vilniaus dailės akademijoje.
1999 m. apdovanotas LR Nacionaline premija.
2010 m. suteiktas profesoriaus laipsnis.
Gyveno ir dirbo Vilniuje. Mėgo būti gamtoje, savo sodyboje Labanore.


Lino Katino kūryba galėtų būti pavadinta kosmologiška: operuodamas nežemiškų erdvių, dangaus kūnų, visatos procesų įvaizdžiais, autorius nuteikia žiūrovą pasijusti kosminio vyksmo stebėtoju ir dalyviu. Antra, dailininko paveikslai stipriai veikia žmogų tiek savo plastine sąranga, tiek žadinamomis kultūrinėmis asociacijomis. (…) Savo kūrybos plastines savybes ir jos asociatyvumą autorius yra gražiai sulydęs į viena, paveiksluose šiedu sluoksniai neina skyrium. (…) Trečia, L. L. Katinas gražiai vartoja specifines tapybos priemones, bet drauge ne viename jo paveiksle svarbus vaidmuo tenka ir pačiai užmačiai – taigi čia regime ir šį tą iš konceptualiojo meno arsenalo, vėl koja kojon su plastika eina intelektualinis žaidimas. (A. Andriuškevičius, Lietuvių dailė: 1975 – 1995, Vilnius: VDA leidykla, 1997)

"Paminklas ženklui", 1973, akrilas ant kartono, 100x123 cm

"10", 1968, akrilas ant fanieros, 102x103 cm

"Piliulė", 1984, akrilas ant drobės, 81x100 cm

"Atlantidoj žinau ką rasim" dvipusis, antra pusė, 2012, akrilas, veidrodžio šukės, mediena, faniera, 153x115 cm

bottom of page