top of page

Galerija "AIDAS"

Namai įkūnytai dvasiai

Dailės kūrinys – daug daugiau, nei medžiaga, spalva, forma. Savo pilnatvėje dailės kūrinys – tai įkūnyta dvasia. Galerija negali būti tik sienos paveikslams ar patalpa skulptūrai... Galerija – tai įkūnytos meno dvasios namai.

Kaip jūsų, mūsų ar kiekvieno, įkūnytos meno dvasios namams svarbi namiškių gerovė. Galerija eksponuoja, parduoda, nuomoja meno kūrinius, tačiau tai – tik misijos dalis. Esminė galerijos funkcija – visavertis meno kūrinio gyvenimas. Todėl galerijos interesai plyti ir toli už jos sienų – visur, kur meno mylėtojai gali susipažinti su meno kūriniu, pajusti jo dvasią; ten, kur galima pristatyti ir populiarinti su galerija bendradarbiaujantį autorių, jo darbus; ten, kur savo veikla galima pagyvinti ir praturtinti meno procesus Lietuvoje.

Estetinės vertybės

Galerija "AIDAS" – tai namai, atviri patiems įvairiausiems kūrėjams, skirtingoms estetinėms įžvalgoms ir visapusiškiausiai saviraiškos paletei. Tačiau ryškiausia gija, jungianti galerijos įvairovę – ištikimybė pastoviausioms estetinėms vertybėms. Galerija kruopščiai renkasi ir pristato meno pasauliui darbus, kurie turi jėgų išlaikyti laiko ir fundamentalių kriterijų egzaminą. Galerija bičiuliaujasi ir bendradarbiauja tiek su visuotinai pripažintais, tiek su naujais autoriais, kurių vaizduotės laisvė ir saviraiškos drąsa remiasi vidine kūrybine branda, kurių darbai išduoda gilų dvasinį horizontą. Galerija ieško ir puoselėja viską, kas tik gali harmoningai papildyti vientisą šiuolaikinio meno mozaiką.

Menas – savaiminė vertybė, fundamentaliausias mūsų vertinimo kriterijus. Galerija visose savo veiklos srityse puoselėja istorinį lietuvių dailės paveldą, nepraleidžia nė vienos įmanomos galimybės dalyvauti dabarties procesuose ir, nuolat kreipdama žvilgsnį į naują bei dar neatrastą, stengiasi pasėti ir ateities grūdą.

bottom of page