Virginijus Viningas kaip menininkas, galima sakyti, yra vienaamžis su mūsų nepriklausoma Lietuva: 1990 jis baigė tapybos studijas Vilniaus dailės akademijoje, jau daugiau nei du dešimtmečiai aktyviai dalyvauja meniniame gyvenime ir ne tik Klaipėdoje, kur dabar jo namai. Nuo 1993 metų jo darbai ryškiai matomi grupinėse ir individualiuose parodose Klaipėdoje, Vilniuje, jis žinomas ir už Lietuvos ribų - dalyvavęs tarptautiniuose pleneruose Vokietijoje, Danijoje, tapybos darbai eksponuoti galerijose keliuose Vokietijos miestuose, taip pat Suomijoje, Estijoje, Danijoje, Švedijoje, Rusijos Karaliaučiuje. 

V. Viningo kūrybos stiliaus nesupainiosi su jokio kito tapytojo. Jo dėmesio objektai - žmonės, veidai, figūros, visada veiksmo - fizinio ar vidinio būsenoje: boksininkai, muzikantai, įspūdingos moterys... V. Viningo tapybos maniera ekspresyvi, plati, spinduliuojanti vidine jėga, koloritas grindžiamas keliomis kontrastuojančiomis spalvomis, bet vietom nuaidinčiom tylesniais pustoniais. Potėpis platus, atrodytų - skubus ir grubokas, su nutiškusių, nutekėjusių dažų takais, bet tikslus ir iškalbingas, dailininkas šiaip smulkiom detalėm neteikai reikšmės, jos gal tik griautų mozaikišką paveikslo struktūrą. Menotyrininkas dr. Vidas Poškus pastebėjęs, jog žvelgiant į Viningo drobę "nepaliauja kamavusi šv. Tomo abejonė ir netgi norisi bakstelėti pirštu - įsitikinti ar tai iš tikrųjų egzistuoja. Dažai tarytum plėvena kelių milimetrų - centimetrų atstumu nuo paviršiaus". 

Galerijoje "AIDAS" šį dešimtmetį buvo surengtos dvi V. Viningo kūrybos parodos, ši jau trečioji - eksponuojami naujausi tapytojo kūriniai. 

1861_220161110_153339large
1864_220161110_153350large
1863_220161110_160215large
1860_220161110_151219large

Virginijus Viningas
Tapyba
2016 11 03 - 11 29