Vytautui Pakalniui šiemet būtų sukakę 44. Jo kūrybos kelias laike buvo neilgas, bet meno erdvėje – platus, šakotas, kalnuotas, sukuriuotas, daug aprėpęs ir palietęs. Teatras, poezija, plastika, mechaniniai objektai, projektai, paveikslai – viskas neįprasta, savita, sunkiai apibrėžiama ir įvertinama, neišsitenka vienoje vagoje, vienoje stilistikoje, vienoje kryptyje, vienoje prasmėje. 
Bet visų pirma V. Paklanis – tapytojas. Keistų paveikslų tapytojas... "Paveikslai kupini poetinių metaforų, jų vaizdus ir spalvas tiesiog maga paversti žodžiais, ketureiliais ar mažomis impresyviomis novelėmis, jie pilni veiksmo ir prasmių, bet juose nedaugžodžiaujama, tiek plastinėje, tiek simbolių, ženklų kalboje" rašo dailėtyrininke Vaidilutė Brazauskaitė. "Kas ten už horizonto, kur veda takelis, kiek pakopų danguje pakibusiuose laiptuose į dangų? Pasižiūrėkime į Vytauto Pakalnio paveikslus ir gal kiekvienas iš mūsų ras savo atsakymus į klausimus, kurie dažnai iškyla, bet niekaip neišdrįstame ieškoti į juos atsakymų".

1806_2IMG_7914_d
1807_2IMG_7916_d
1803_2IMG_7910_d
1804_2IMG_7911_d
1805_2IMG_7913_d
1801_2IMG_7892_d
1802_2IMG_7894_d
1801_2IMG_7892_d

Vytautas Pakalnis
(1972 - 2004)
"Vytux"

Tapyba
2016 02 04 - 24