Ovidijus Talijūnas [Ovis] - vilnietis, Vilniuje ir gimęs 1970 m. Jis – Lietuvos dailininkų sąjungos narys, Lietuvos grafinio dizaino asociacijos narys, kūrybingas menininkas, grafikas dizaineris, šriftų kūrėjas, lituanistinio spaudos šrifto „Palemonas“ autorius. Dirbdamas kad ir apibrėžtą paskirtį turinčios vizualinės komunikacijos srityje, visada vedamas ir meninės inspiracijos. Panašiai, kaip senovės vienuolynuose Bibliją perrašinėję kaligrafijos meistrai, kurių rankraščiai ir dabar kelia pasigėrėjimą.
Ovidijus Talijūnas surengęs ne vieną savo originalios vizualinės kūrybos parodą. Formuodamasis kaip menininkas, jis nemažai perėmęs iš prancūzų avangardinio sąjūdžio „Le Lettrisme“ pionieriaus, poeto, kino kritiko, dailininko Isidoro Izū (I. Isou), mūsų grafikų Alberto Gursko, Algio Kliševičiaus, skulptoriaus Rimanto Sakalausko, prancūzų rašytojo, džiazo muzikanto ir kritiko, dainų autoriaus Boriso Viano, amerikiečių eksperimentinės muzikos kūrėjų Stiveno Brauno (S. Brown), Blaino L. Reiningerio.
„Didumą savo gyvenimo gilinausi į gamtos formas ir ženklus“, yra sakęs O. Talijūnas. „Stebėjau miesto aplinką, aižėjančius mūrus ir akmenis, mačiau tai kaip „entropijos“ žymes: koks trapus yra gyvenimas...“ Ovidijaus darbai yra, sakytum, tarpinis žanras tarp kaligrafijos, grafikos ir abstrakčiosios tapybos: spalvos, žaismas raidėmis ar simboliais, žaismas linijomis. Žavėjimas ypatingomis spalvinėmis dermėmis ir tonais. Visi darbai yra pulsuojančio ritmo - čia mažiau, čia daugiau ritmikos – tai poliritminės kompozicijos. Nelyginant orkestro garsai, fragmentuotos ar kakofoninės linijos, dėmės persidengia ir papildo viena kitą. Laisvai gulantys brūkšniai, veikiau tekstai ar ženklai, parašyti be žodžių – kaip neegzistuojančių kalbų stenografija....

ovis_2
ovis_5
ovis_3
ovis_4