Gintaras Palemonas Janonis - vienas žymiausių viduriniosios kartos tapytojų. Nuo 1986 m., kai pirmąsyk jo, dar jauno menininko darbai, pasirodė viešumoje, G.P. Janonis dalyvavo bent 200-uose įvairių parodų Lietuvoje ir užsieniuose, surengė daugiau nei 30 individualių savo kūrybos parodų.

Kai dailėtyrininkai bando apibūdinti Janonio kūrybos visumą, nekalba apie jos lūžius, kaitos tarpsnius, kokius nors žydrąjį ir rožinį, koloristinį ir konstruktyvistinį periodus ir pan. Jo kūrybos raida nuosekli, be kūlvirsčių, tik tyrinėtojai veikiau išskiria savitus vieno ar kito gyvenimo laikotarpio darbų ciklus, siejamus tam tikrų temų, idėjų, siužetų, motyvų, vaizdinių. Pats gi autorius apie tai rašęs: "gyvenimo ir tapybos ciklai nesutampa. Dažnai paveikslų ciklai tęsiasi dešimtmečius, ir tai jau ne ciklai, o grįžimas prie senų temų. Paveikslų ciklų pavadinimai dažnai tik žymi vietą ar situaciją".

Ką gi reiškia šios parodos pavadinimas? Tai nėra koks nors pradėtas naujas ciklas. Čia tas, kuris būtent tęsiasi dešimtmečius, o apskritai žmonijos mene nesibaigia tūkstantmečius, tik keičiasi pavidalai ir prasmės - tai amžinas estetinis, filosofinis moters kultas. Ant šito aukuro atnašauja ir G. P. Janonis. Čia tai, kas svarbiausia šioje parodoje.

Tačiau paveiksle svarbiausia - tapyba. Savo daugiaprasmėse spalvingose kompozicijose Janonis moters pavidaluose ryškina ne tą fizinį, o tapybinį metafizinį kūną, jos gal nėra saldžiai dailios, neretai šiurkščiai nedarnios, neaiškios, bet puikios, kerinčios, slaptingos, stebinančios, dailininko vizijoje jos mums kalba, klausia, užmeną mįslę ar teoremą - būties teoremą, kurios sprendimai yra be atsakymų.

Šioje parodoje - tik dalelė to nebaigiamojo ciklo.

1810_2aaaaaaaaas_D
1808_2123_d
1813_2P_20160225_201705_D
1809_2aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiuyui_D
1812_2P_20160225_201653_D
1811_2P_20160225_201641_D

Gintaras Palemonas Janonis

"Apie tai kas svarbiausia"

tapyba
2016 02 25 - 03 16