Bronė Mingilaitė – Uogintienė gimė 1919 Petrograde (Rusija). Mirė 1983 Vilniuje. 1940 baigė Kauno meno mokyklą, 1943 – Vilniaus dailės akademiją. Dailės parodose dalyvavo nuo 1943.

„Aš stebėdavau, kaip ji tapo: gestikuliaciją, teptuko paėmimą, paletės laikymą. Čia brūkšteli, ir čia, ir čia – ir viskas gimsta. Kaip pasaulio tvėrimas. Ir paskui žiūri – viskas yra: ir forma, ir struktūra, ir technika, ir koloritas. Gimsta iš tokio tikrai žaidiminio fundamento, žaismės. Kur, atrodo, nėra nei pradžios, nei pabaigos, bet yra kažkoks ūpo atsiradimas. Dvasinės kažkokios ūpo jėgos. Tvarimo atsiradimas. Dailininkė su tvėrimo jėga. (…) Tai buvo dailininkė par excellence. Buvo ir yra. Ir, atrodo, kad ji taip stropiai neieško. Pavyzdžiui, gėlėse: ta gėlė, atrodo, prabėgom tik pažymėta, bet ta gėlė tokią vietą užima ir spalviniai, ir linijiniai, kartais neužbaigtai, kad norisi ją pakelt iš vazos iškritusią – tokia ji gyva, tokia vertinga meniniu, gyvenimišku, gyvybiniu atžvilgiu, tokį egzistavimo principą kaip gamtos detalė, gėlė.”

J. Miltinis, iš pokalbio 1985 m. in: parodos katalogas „Bronė Mingilaitė-Uogintienė. Tapyba”, Vilniaus rotušė, 2011 sausio 05-31 d., Vilnius: Petro ofsetas.

Bronė Mingilaitė Uogintienė

Bronė Mingilaitė Uogintienė

"Ramūnės", 1958, mišri technika ant drobės, 80x100, 2500€

Bronė Mingilaitė Uogintienė

Mergaitės portretas, 1959, aliejus ant drobės, 69x54, 2300€