Tapytojo Vytauto Kauno kūryba priklauso lietuviškojo ekspresionizmo tradicijai, kylančiai iš XXa. pradžios modernizmo suformuotos filosofinės pasaulėžiūros. Jai būdingą meninės raiškos stilių perėmė ir savaip transformavo lietuvių koloristinės tapybos mokykla, išauginusi daug savitų menininkų, ištikimų, ekspresionizmo estetikos principams. 
Dvasiniu polėkiu bei iškalba spalvų palete pasižymintis dailininkas V. Kaunas yra jautrus ir subtilus menininkas, mėgstantis, mėginantis savo darbuose pateikti platų vidinių išgyvenimų spektrą. Didžiausią dėmesį skirdamas peizažui, pamažu virstančiam abstrakčia tapyba, autorius nevengia ir simbolinę prasmę turinčių teminių kompozicijų. Realistinis pasaulio vaizdas vis labiau skaidosi, tirpsta ir nyksta, virsdamas iliuzoriniu sielos regėjimu-jausmų sustiprinta dvasios tikrove, tampančia vidiniu prieglobsčiu bei perkeltinių prasmių talpykla. Panašu, kad išorinis provaizdis tėra išeities taškas kūrybinei improvizacijai: V.Kauno tapomi peizažai dažnai praranda savo istorinį bei geografinį konkretumą, tapdami spalvotais sapnais ir vizijomis. Puikiai jausdamas ritmą ir koloritą, autorius nesistengia pažodžiui mėgdžioti tikrovę-daug svarbiau yra atskleisti intymų vidinį santykį su tapomu objektu. Subjektyvus pradas ima viršų, todėl dailininko kūriniai yra tarsi dienoraščio puslapiai, žymintys egzistencinių pojūčių, aistringų patirčių bei svajingų meditacijų kupiną gyvenimo kelią. Nerimastingas veržlumas liudija tobulumo siekį, tačiau nepasiekiamas idealas visada lieka kažkur už horizonto linijos. 
Mėgindamas karštligiškai išskleisti savo turtingos vaizduotės potencijas, dailininkas V. Kaunas naudoja įvairias raiškos priemones. Jo sukurta kompozicija ,,Angelas“, kurioje regime chaotiškais potepiais išryškintą pavidalą, yra lyg autoriaus sielos intencijų simbolis. Menininko vaizduojamas angelas mena pragaro liepsnų užlietą demoną, virstantį semantinį konkretumą prarandančia abstrakcija. Tačiau , daug dailininko darbų pasižymi romantiniu polėkiu. Nepaisant dinamiškos tapymo manieros, jie kviečia susikaupti ir žvelgti į pasaulį nuostabos pilnomis akimis.
V.Kauno kuriama meninė tikrovė neretai paslaptinga. Mistinę slėpinio pajautą sustiprina tamsių ir šviesių spalvų kontrastai, dekoratyvinė formų stilizacija. Gatvės, upės susilieja į vieną ryškiai žaižaruojantį stichijų sūkurį, kurio kaleidoskopiniai elementai formuoja vis naujus estetinius derinius. Atrodo, kad autorius atsiduoda kažkokiam kosminiam šokiui, savo drobėse mėšlungiškai kartodamas šio šokio judesius. Jam rūpi ne šokiruoti žiūrovą, o paveikti spontaniška menine įtaiga, neprarandant atsakomybės jausmo ir neatsisakant grožio. Toks požiūris tikrovę bei savo kūrybą neleidžia autoriui nukrypti į kraštutinumus. Kartais tapytojas sėkmingai žaidžia potekstėmis, nevengia perkeltinių prasmių (pavyzdžiui kompozicijoje „Sandėris“), primityvistinių-simbolių aliuzijų (,,Pilis“). Prieš akis dar daug kūrybinių ieškojimų bei atradimų.

Doc.dr. Algis Uždavnys

vytautas kaunas_3
vytautas kaunas_2
vytautas kaunas_1

Vytautas Kaunas

 "Pienių vynas"

Tapyba

2017 05 16 - 06 07