VYKSTANTI PARODA

LINAS KATINAS

tapyba

2022 02 01 - 2022 02 28

Linas Leonas Katinas savo kūryba pasireiškė įvairiose srityse. Buvo teatro spektaklių scenografas, kino filmų dailininkas statytojas, sukūrė monumentalių darbų visuomenės architektūros pastatuose, be kita ko - piešinių kompozicijų ant betoninių Seimo gynybos barikadų 1991 m. sausyje; yra parašęs ir eseistinių tekstų. Be to, ilgai dirbo pedagoginį darbą M. K. Čiurlionio menų gimnazijoje, vėliau Vilniaus Dailės akademijoje.

Tačiau, žinoma, daugiausia širdies, proto ir talento sudėjo į savo grynąją kūrybą - tapybą, nors šioje srityje, savo laimei, buvo savamokslis. Vilniaus Dailės institute sovietiniais laikais jis baigė architektūros studijas, kurios buvo nepalyginamai aukštesnio lygio, negu, anot jo, apgailėtinai nusmukdyta tapyba.

Paradoksalu, bet po studijų labai greitai jis išsižadėjo architektūros ir atsidėjo tapybai - savo pašaukimui, nesitaikstydamas prie ideologinės konjuktūros, todėl likęs meninio gyvenimo užribyje. Lietuvos nepriklausomybės jis sulaukė nesusiteršęs lankstymusi anam režimui ir jo ideologijai. Pagaliau buvo pripažinti jo talentas ir nuopelnai, jo kūryba - savitas intelekto, pasąmonės impulsų ir jautrios plastinės raiškos fenomenas. 1999 m. L. Katinas buvo apdovanotas Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija.

Užpernai, Vilniuje, Nacionalinėje galerijoje, vyko L. Katino kūrybos paroda - pirmąsyk tokia gausi, aprėpianti visą jo tapybos raidos kelią, stiliaus atmainas.

O šįsyk galerijoje AIDAS pristatomi iki šiol viešai nežinomi, beveik žuvę 2002-2003 metais nutapyti darbai. Tai sava sėkmės istorija. Linui Katinui, kartais kokiai idėjai "apsėdus", pritrukdavę paruoštos drobės, tuomet jis nuimdavęs senesnį paveikslą nuo porėmio ir aptraukdavęs nauja drobe. Susukti ir ilgai dirbtuvėje užsigulėję užmiršti dailininko darbai buvo neseniai rasti apirę, sugadinti drėgmės, pelėsių ir atrodė prarasti. Vis dėlto dailininko šeimos ir galerijos AIDAS rūpesčiu bei nemenkomis lėšomis jie buvo restauruoti profesionalių tapybos restauratorių, dabar parodos lankytojas mato šiuos paveikslus lyg gimusius antrą kartą.

Algimantas Patašius